ترجمه مقاله

هبةاﷲ بخاری

لغت‌نامه دهخدا

هبةاﷲ بخاری . [ هَِ ب َ تُل ْ لاه هَِ ب ُ ] (اِخ ) مکنی به ابوالمظفر و ملقب به جلال الدین . از وزراء دولت عباسی ، که وزیر الناصرلدین اﷲ خلیفه ٔ عباسی بود. (حبیب السیر ج 2 ص 327).
ترجمه مقاله