ترجمه مقاله

هبةالرحمان

لغت‌نامه دهخدا

هبةالرحمان . [ هَِ ب َ تُرْرَ ] (اِخ ) ابن عبدالواحدبن ابی القاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری نیشابوری ، مکنی به ابوالاسعد معروف به ابن قشیری . خطیب نیشابور بود. به سال 460 هَ. ق . به دنیا آمد. ابن عساکر و ابن سمعانی و دیگران از وی روایت کرده اند. (از الاعلام زرکلی چ 2 ج 9 ص 55).
ترجمه مقاله