ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هاترا

لغت‌نامه دهخدا

هاترا. (اِخ ) هتره . نام یونانی الحضر است . این شهر به مسافت سه روز راه از موصل کنونی واقع بود و قلعه ٔ محکمی داشت . نویسندگان قرون اسلامی از عظمت این شهر چیزها نوشته اند. خرابه های آن اکنون در جنوب غربی موصل واقع شده است . (ایران باستان ج 3 ص 2482). و رجوع به فهرست ایران گیرشمن ترجمه ٔ معین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ