ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نیکونشست

لغت‌نامه دهخدا

نیکونشست . [ ن ِ ش َ ] (ص مرکب ) که برای نشستن راحت و هموار و مناسب باشد: قاتر؛پالان و زین نیکوساخت و نیکونشست . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ