ترجمه مقاله

نیواد

لغت‌نامه دهخدا

نیواد. (اِ) شجاعت . (برهان قاطع) (انجمن آرا). ظاهراً برساخته ٔ فرقه ٔ آذر کیوان است . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).
ترجمه مقاله