ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نیواد

لغت‌نامه دهخدا

نیواد. (اِ) شجاعت . (برهان قاطع) (انجمن آرا). ظاهراً برساخته ٔ فرقه ٔ آذر کیوان است . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما