ترجمه مقاله

نیروز

لغت‌نامه دهخدا

نیروز. [ ن َ ] (معرب ، اِ) نوروز. (مهذب الاسماء) (دستورالاخوان ) (منتهی الارب ) (جهانگیری ). معرب نوروز است . رجوع به نوروز در این لغت نامه و نیز رجوع به المعرب جوالیقی ج 1 ص 340 و الجماهر ص 53 و دزی ج 6 ص 742 شود : روز نیروز ساعت دوم ... از ابرشتجان بیرون آمد. (تاریخ قم ص 243).
ترجمه مقاله