ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نیاگان

لغت‌نامه دهخدا

نیاگان . (اِ) نیاکان . رجوع به نیاکان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ