ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نگاف

لغت‌نامه دهخدا

نگاف . [ ن ِ ] (اِ) دستکش و دستانه . (ناظم الاطباء). نکاب . نکاپ . رجوع به نکاب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ