ترجمه مقاله

نکع

لغت‌نامه دهخدا

نکع. [ ن ُ ک ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ نَکوع . رجوع به نَکوع شود.
ترجمه مقاله