ترجمه مقاله

نپراش

لغت‌نامه دهخدا

نپراش . [ ن َ ] (اِ) بمعنی ذکا باشد، و آن صنعت استخراج نتایج است به آسانی . (برهان قاطع) (آنندراج ). ذکاوت . قوه ای که بدان به آسانی میتوان حل معما کرد و از مسائل مشکل نتیجه گرفت . (از ناظم الاطباء). ظاهراً برساخته ٔ فرقه ٔ آذر کیوان است و ممکن است تصحیفی در «نبراس » عربی بمعنی «جسور» باشد. (حاشیه ٔ معین بر برهان قاطع).
ترجمه مقاله