ترجمه مقاله

نپائیدن

لغت‌نامه دهخدا

نپائیدن . [ ن َ دَ ] (مص منفی ) مقابل پائیدن . رجوع به پائیدن شود :
نابوده که بوده شود نپاید
زین است جهان در زوال و سیلان .

ناصرخسرو.


ترجمه مقاله