ترجمه مقاله

نوید

لغت‌نامه دهخدا

نوید. [ ن َ ] (اِخ ) غلام علی بیگ اﷲآبادی (میرزا...) متخلص به نوید. از پارسی گویان هند است و در عهد نواب امیرخان بهادر کوتوال اﷲآباد بود و چندی هم منصب قضا داشت . او راست :
ما بندگی مغبچه بسیار کرده ایم
شد مدتی که دختر رز بار کرده ایم .

(از صبح گلشن ص 561) (فرهنگ سخنوران ).


ترجمه مقاله