ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوعی

لغت‌نامه دهخدا

نوعی . [ ن َ / نُو ] (ص نسبی ) منسوب به نوع . مقررشده برای نوع . (ناظم الاطباء). مربوط به نوع : صورت نوعی . حرکت نوعی . (فرهنگ فارسی معین ): من ِ نوعی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ