ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوسیره

لغت‌نامه دهخدا

نوسیره . [ ن َ / نُو رَ / رِ ](اِ) بحث . مباحثه . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). بحث و مباحثه کردن . (انجمن آرا) (آنندراج ). برساخته ٔ فرقه ٔ آذرکیوان است . رجوع به فرهنگ دساتیر ص 271 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ