ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوری

لغت‌نامه دهخدا

نوری . (اِخ ) احمدبن محمد نوری ، مکنی به ابوالحسن یا ابوالحسین . از کبار مشایخ صوفیان است . رجوع به ابوالحسن نوری و نیز رجوع به تذکرة الاولیاء چ استعلامی ص 862 و 464 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ