ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نورچشمی

لغت‌نامه دهخدا

نورچشمی . [ چ َ /چ ِ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) محبوب . (یادداشت مؤلف ). نور چشم . || کنایه از فرزند عزیز و گرامی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ