ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوره

لغت‌نامه دهخدا

نوره . [ ن َ وَ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسن آباد بخش حومه ٔ شهرستان سنندج ، در 10 هزارگزی مغرب سنندج و 8 هزارگزی جنوب جاده ٔ سنندج به مریوان در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 1250 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه و چشمه ، محصولش غلات و لبنیات و میوه های صیفی ، شغل مردمش زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ