ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوذران

لغت‌نامه دهخدا

نوذران . [ ن َ / نُو ذَ ] (ص نسبی ) از نژاد نوذر. نوذری . رجوع به فهرست ولف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ