ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودهک

لغت‌نامه دهخدا

نودهک . [ ن َ دِ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان دورود بخش مرکزی شهرستان ساری ، در 2 هزارگزی شمال نکا، در دشت مرطوب معتدل هوائی واقع است و 270 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ نکا، محصولش برنج و غلات و پنبه و صیفی ، شغل مردمش زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ