ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودهک

لغت‌نامه دهخدا

نودهک . [ ن َ دِ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جلال ازرک بخش مرکزی شهرستان بابل ، در 17 هزارگزی غرب آمل در دشت مرطوب معتدل هوائی واقع است و 275 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ کته پشت ، محصولش برنج و کنف و صیفی و پنبه و نیشکر، شغل مردمش زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ