ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودم

لغت‌نامه دهخدا

نودم . [ ن َ وَ دُ ] (عدد ترتیبی ، ص نسبی ) عدد ترتیبی برای نود. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ