ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودمی

لغت‌نامه دهخدا

نودمی . [ ن َ وَ دُ ] (ص نسبی ، اِ مرکب ) رجوع به نودمین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ