ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودران

لغت‌نامه دهخدا

نودران . [ ن َ / نُو دَ ] (اِ) شاگردانه . فغیاز. برمغاز. دزدران . (یادداشت مؤلف ). نوداران . نودارانه . نودارانی . نودرانی . رجوع به نوداران و نودرانی شود. || نوکران و شاگردان (؟). (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ