ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودران

لغت‌نامه دهخدا

نودران . [ ن َ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، در 8500 گزی جنوب غربی فیروزآباد، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 277 تن سکنه دارد. آبش از قنات و چشمه ، محصولش غلات و برنج ، شغل مردمش زراعت و جاجیم بافی و گلیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ