ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودرانی

لغت‌نامه دهخدا

نودرانی . [ ن َ / نُو دَ ] (اِ) شاگردانه . (لغت فرس اسدی از یادداشت مؤلف ). نوداران . نودارانی . رجوع به نوداران شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ