ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نواشناس

لغت‌نامه دهخدا

نواشناس . [ ن َ ش ِ ] (نف مرکب ) مغنی . مطرب . ساززن . (ناظم الاطباء). نواسنج . نواگر. نواساز. (آنندراج ). موسیقی دان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ