نواد

لغت‌نامه دهخدا

نواد. [ ن َ ] (اِ) سوراخی را گویند مانند مخزنی به جهت پنهان کردن چیزها. (برهان قاطع) (آنندراج ). || به معنی زیان هم هست که به عربی نقصان گویند، و به معنی زبان هم به نظر آمده است که عربان ، لسان خوانند، و ظاهراً در این دو معنی تصحیف خوانی شده باشد. (از برهان قاطع). نواد که در برهان [ قاطع ] آمده لفظ مجعول و غلط است . (یادداشت مؤلف ). از برساخته های دساتیر است . رجوع به فرهنگ دساتیر ص 271 شود.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما