ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوادم

لغت‌نامه دهخدا

نوادم . [ ن َ دِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ نادم . رجوع به نادم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ