ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نواجی

لغت‌نامه دهخدا

نواجی . [ ن َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ناجیة. رجوع به ناجیة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ