ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نواء

لغت‌نامه دهخدا

نواء. [ ن ِ ] (ع ص ،اِ) ج ِ ناو. رجوع به ناو (ع ص ) و ناویة شود. || (مص ) دشمنی کردن با هم . (از صراح اللغة) (از اقرب الموارد). || مفاخره و معارضه کردن با یکدیگر. (از اقرب الموارد). رجوع به مناواة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ