ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوآن

لغت‌نامه دهخدا

نوآن . [ ن َ وَ ] (ع اِ) ج ِ نوء. رجوع به نوء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ