ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوآئین

لغت‌نامه دهخدا

نوآئین . [ ن َ / نُو ] (ص مرکب ) رجوع به نوآیین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ