ترجمه مقاله

نهیبه

لغت‌نامه دهخدا

نهیبه . [ ن َ ب ِ ] (اِ) ترس و بیم و غارت کفار. (ناظم الاطباء). رجوع به فرهنگ شعوری ج 2 ص 397 شود.
ترجمه مقاله