ترجمه مقاله

نهر نشمی

لغت‌نامه دهخدا

نهر نشمی . [ن َ رِ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قصبه ٔ معمره ٔ بخش قصبه ٔ معمره ٔ شهرستان آبادان . در 4 هزارگزی مشرق نهرقصر و 27 هزارگزی جنوب شرقی جاده خسروآباد به آبادان ، در دشت گرمسیری واقع است و 400 تن سکنه دارد. آبش از اروندرود، محصولش خرما و حنا و شغل اهالی زراعت و ماهیگیری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقاله