ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهر عنبر

لغت‌نامه دهخدا

نهر عنبر. [ ن َ رِ عَم ْ ب َ ] (اِخ ) دهی است از بخش موسیان شهرستان دشت میشان . در 14 هزارگزی جنوب شرقی موسیان ، بر کنار راه فکه به موسیان ، در دشت گرمسیری واقعاست و 300 تن سکنه دارد. آبش از قریه ٔ عین ربیع، محصولش غلات و کنجد و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و بافندگی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ