ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نعیمای شیرازی

لغت‌نامه دهخدا

نعیمای شیرازی . [ ن َ عی ی ِ ] (اِخ ) از شاعران قرن یازدهم هجری قمری شیراز است و خیاط مخصوص امامقلی خان حاکم فارس بوده است . او راست :
در محبت سر حرف گله وا نتوان کرد
صد سخن بر لب و یک حرف ادا نتوان کرد
گله ٔ هجر ز امروز کنم سر که مباد
این حکایت همه در روز جزا نتوان کرد
پشت بر راه روم از سر کوی تو برون
زآنکه در هر قدمی رو به قفانتوان کرد.
(از تذکره ٔ نصرآبادی ص 294) (روز روشن ص 841). رجوع به نگارستان سخن ص 124 و فارسنامه ٔ ناصری ج 2 ص 152 و آتشکده ٔ آذر ص 312 و فرهنگ سخنوران شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ