ترجمه مقاله

نعمة

لغت‌نامه دهخدا

نعمة. [ ن ِ م ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ سوسنگرد شهرستان دشت میشان ، در 4هزارگزی جنوب غربی سوسنگرد در دشت گرمسیری واقع است و 600 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ کرخه تأمین می شود. محصولش غلات و برنج است . شغل اهالی زراعت و گله داری و جاجیم بافی و عبادوزی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله