ترجمه مقاله

نعمة

لغت‌نامه دهخدا

نعمة. [ ن َ م ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیرم بخش گاوبندی شهرستان لار. در 38 هزارگزی شمال شرقی گاوبندی در جلگه ٔگرمسیری واقع است و 126 نفر سکنه دارد. آبش از چاه تأمین می شود. محصولش غلات و خرما است . شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
ترجمه مقاله