ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نعمةا

لغت‌نامه دهخدا

نعمةا. [ ن ِ م َ تُل ْ لاه ] (اِخ ) ابن محمود نخجوانی ، معروف به شیخ علوان ، از عرفای قرن دهم هجری قمری است ،از اهالی نخجوان قفقاز بود و در آقشهر به سال 920 هَ . ق . درگذشت . او راست : الفواتح الالهیة و المفاتح الغیبیة، دو جلد در تفسیر، شرح کتاب گلشن راز، هدایة الاخوان ، در تصوف . (از الاعلام زرکلی ج 9 ص 12). رجوع به کشف الظنون ص 1292 و معجم المطبوعات ص 1849 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ