ترجمه مقاله

نظمی

لغت‌نامه دهخدا

نظمی . [ ن َ ] (اِخ ) محمدبن رمضان (شیخ ...) متخلص به نظمی ، از شاعران و مشایخ خلوتیه ٔ عثمانی است (1032 - 1112 هَ . ق .). او راست :دیوان اشعار و معیارالطریق . (از قاموس الاعلام ج 6).
ترجمه مقاله