ترجمه مقاله

نظمی

لغت‌نامه دهخدا

نظمی . [ ن َ ] (ص نسبی ) منسوب به نظم . || مصنف و مؤلف . || شاعر. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله