ترجمه مقاله

نسیمی

لغت‌نامه دهخدا

نسیمی . [ ن ِ ] (اِخ ) به روایت نظامی عروضی از شعرای دوره ٔ سلجوقی و از معاصران و ندیمان سلطان طغانشاه بن الب ارسلان است .
ترجمه مقاله