ترجمه مقاله

نسیمی هروی

لغت‌نامه دهخدا

نسیمی هروی . [ ن َ می ِ هََ / هَِ رَ ] (اِخ ) به روایت مؤلف صبح گلشن در رمل مهارتی داشته است و در شعر دیوانی از خود گذاشته . او راست :
مدام خانه ٔ چشمم ز آب دیده خراب است
خراب چون نشود خانه ای که بر سر آب است .
(از صبح گلشن ص 517) (از قاموس الاعلام ج 6 ص 4576) (از فرهنگ سخنوران ص 601).
ترجمه مقاله