ترجمه مقاله

نسیمی نیشابوری

لغت‌نامه دهخدا

نسیمی نیشابوری . [ ن َ می ِ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) در مشهد می زیسته ، خطی خوش و در صنعت تذهیب مهارت داشته . او راست :
بر لب بام آمد آن مه گفت باید مردنت
کآفتاب عمرت اینک بر لب بام آمده .
(از قاموس الاعلام ج 6 ص 4586) (از فرهنگ سخنوران ص 601).
ترجمه مقاله