ترجمه مقاله

نسیمی فرخاری

لغت‌نامه دهخدا

نسیمی فرخاری . [ ن َ می ِف َ ] (اِخ ) (ملا...) امیرعلیشیر نوائی نام او را در زمره ٔ «علمای اسلام که گاهی به نظم التفات می نمایند» ثبت کرده و آرد: ملانسیمی از ولایت فرخار است و دانشمند نیک است ، اما لوندی و بی قیدی نیز دارد. از اوست :
بهر پیکان خدنگ او بسی گردیدم
ﷲ الحمد که باری به دل خود دیدم .

(از مجالس النفایس ترجمه ٔ فخری هروی ص 145).


و رجوع به فرهنگ سخنوران ص 601 شود.
ترجمه مقاله