ترجمه مقاله

نسب

لغت‌نامه دهخدا

نسب . [ ن ُ س َ ] (ع اِ) ج ِ نُسْبة.
ترجمه مقاله