ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نساجت

لغت‌نامه دهخدا

نساجت . [ ن ِ ج َ ] (ع اِمص ) نساجة. بافندگی . حیاکت . جامه بافی . جولاهی . حیاک . (یادداشت مؤلف ). رجوع به نساجة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ