ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزول خوردن

لغت‌نامه دهخدا

نزول خوردن . [ ن ُ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) در تداول ، عمل نزول خوار. سود گرفتن از پولی که به وام داده است . ربا خوردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ