ترجمه مقاله

نرگال

لغت‌نامه دهخدا

نرگال . [ ن ِ ] (اِخ ) سیاره ٔ مریخ و به عقیده ٔ بابلی ها رب النوع جنگ ، طاعون و جهنم بود. (ایران باستان ص 189).
ترجمه مقاله